Elit Heights Condominium, Bayan Baru, Near One Precinct & Bayan Lepas

马来西亚槟城巴六拜 Elite Height