Draft property

Jalan Permatang Batu, Bukit Tengah, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia